Main Content

Dự án hợp tác giữa dena và Tilia

Từ năm 2015, Tilia GmbH đã hỗ trợ một số công ty nước ở Việt Nam về tối ưu hóa vận hành nhà máy, cụ thể là tăng hiệu quả vận hành và hiệu suất sử dụng năng lượng. Là một phần trong chương trình hợp tác Công Tư develoPPP project (dự án mang tên "Thực hiện thành công và phát triển quan hệ hợp tác về tối ưu hóa quản lý nước thải ở Việt Nam") hỗ trợ bởi tổ chức GIZ, Tilia đã hợp tác chặt chẽ với một công ty hoạt động trong lĩnh vực nước thải ở tỉnh Sóc Trăng.

Hệ thống điện mặt trời công suất 30 kWp cấp điện cho nhà máy xử lý nước thải


Cùng với đối tác của mình, chúng tôi phát triển ý tưởng tự sản xuất và cung cấp điện cho nhà máy xử lý nước thải bằng nguồn năng lượng tái tạo. Sau khi cân nhắc các cách tiếp cận khác nhau, chúng tôi thấy rằng điện mặt trời là ý tưởng khả thi cả về kinh tế và sinh thái. Ý tưởng này được chuyển thành hiện thực và được chấp thuận trở thành một dự án thuộc "Chương trình Giải pháp Năng lượng tái tạo" của Cơ quan Năng lượng Đức (dena).

Do đó, Tilia GmbH và đối tác vận hành nhà máy xử lý nước thải là công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng (SPWC) đã theo đuổi ý tưởng này sau khi dự án developPPP kết thúc. Công ty đã nhận được sự hỗ trợ theo hình thức yêu cầu của dena, một Cơ quan Năng lượng Đức để biến ý tưởng dự án thành hiện thực.
"Sau khi đánh giá các khả năng về công suất và cấu hình cho hệ thống điện mặt trời, chúng tôi đã xác định được công suất tối ưu có tính toán đến nhu cầu tiêu thụ điện của nhà máy: hệ thống điện mặt trời công suất 30 kWp đã được lắp đặt trên mái sân phơi bùn của nhà máy xử lý nước thải. Hơn nữa, hệ thống còn tích hợp bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến. Điều này cho phép điện sản xuất ra khi chưa sử dụng đến có thể lưu lại và sử dụng sau đó. "Sóc Trăng, Vietnam

Sóc TrăngKết quả đạt được
Dữ liệu kỹ thuật chính


Sự linh hoạt của hệ thống làm tăng hiệu quả

Sự linh hoạt về lượng điện tiêu thụ của nhà máy xử lý nước thải cho phép nhà máy có thể hoạt động ở chế độ tận dụng tối đa lượng điện được sạc ở bộ lưu điện vào thời điểm cao điểm khi giá điện rất cao (thời gian cao điểm hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối). Việc này tạo hiệu quả tích cực giúp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả sử dụng điện. Công suất lưu trữ tổng cộng của bộ lưu điện là 20 kWh.

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời
Các khóa đào tạo

Về chúng tôi